اطلاعیه ها
صفحه اصلی / خدمات آنلاین و حضوری

خدمات آنلاین و حضوری

حدمات قضایی آنلاین و حضوری

مشاوره حقوقی و کیفری

مشاوره حقوقی و کیفری

با مشاوره گرفتن در پرونده های حقوقی(مدنی) و کیفری از حقوق خود آگاه شده و بهترین دفاع را در دادگاه یا دادسرا انجام دهید. بارسنگین پرونده های قضائی با اصراربر وجود وکیل سبک ترمی شود زیرا علاوه بر اینکه امور سریع تر انجام می گیرد، رویه قضائی نیز بی تردید …

ادامه مطلب

عریضه نویسی آنلاین

عریضه نویسی

یکی از افتخارات موسسه ما نوشتن لایحه دفاعیه، دادخواست، شکواییه و اظهارنامه یا همان عریضه نویسی آنلاین یا حضوری بصورت تخصصی توسط وکلا است. کاربران گرامی تدوین لایحه دفاعیه، دادخواست، شکواییه و اظهارنامه مناسب توسط وکیل مجرب در دعاوی حقوقی یا کیفری شما کمک شایانی به دفاع و تثبیت حقوق …

ادامه مطلب