اطلاعیه ها

خانوادگی

خانواده مهمترین و کوچکترین اجتماع است که جامعه از آن شکل میگیرد. در دهه اخیر حجم زیادی از پرونده های حقوقی را پرونده های خانوادگی تشکیل داده اند در این راستا موسسه حقوقی طلوع عدالت کوثر بر آن شد تا برای پیشگیری و احقاق حقوق تضییع شدگان خدماتی تخصصی به شما هم وطنان گرامی ارائه دهد.

این خدمات به طورخلاصه عبارتند از:

طلاق توافقی و یکطرفه

مطالبه مهریه و اعسار

الزام به تمکین و نشوز

دعوی منع اشتغال

استرداد جهیزیه

تاًمین خواسته

حضانت فرزندان و ملاقات

مطالبه نفقه و اجرت المثل ایام زوجیت