اطلاعیه ها

کیفری

یکی از تفاوت های مسائل حقوقی و کیفری در جمع آوری ادله اثبات است. به طوری که در مسائل حقوقی هر آنچه میتواند بعنوان دلیل، شما را یاری کند مربوط به گذشته و حین انعقاد قرارداد است. اما در امور کیفری تهیه دلیل و مدارک پس از واقعه انجام میگیرد. از آنجایی که ئیشگیری بهنتر از درمان است در امور حقوقی پیش از انعقاد قرارداد مشاوره گرفته و در امور کیفری استیفای حق و آگاهی از حقوق خود را به تاخید نیندازید. در این راستا موسسه حقوقی طلوع عدالت کوثر بر آن شد تا برای پیشگیری و احقاق حقوق تضییع شدگان خدماتی تخصصی به شما هم وطنان گرامی ارائه دهد.

این خدمات به طورخلاصه عبارتند از:

مطالبه دیه

ضرب وجرح

کلاهبرداری

ترک انفاق

تصرف عدوانی

خیانت در امانت

انتقال مال غیر

صدور چک بلامحل

تهدید و توهین و افترا

جعل و استفاده از سند مجعول

دعاوی مربوط به سایر عناوین مجرمانه.