اطلاعیه ها
صفحه اصلی / آراء وحدت رویه / آراء وحدت رویه کیفری

آراء وحدت رویه کیفری

آراء وحدت رویه کیفری

رای وحدت رویه ۷۷۴ – تحقق جرم معامله به قصد فرار از دین

طبق رای وحدت رویه شماره ۷۷۴ که از دیوان عالی کشور صادر گردید : برخی افراد تا می فهمند قرار است زوجه  مهریه خود را مطالبه کند شروع به انتقال قانونی اموال خود می کنند . سابقا این اقدام فرار از دین محسوب میشد اما رای وحدت رویه تکلیف برخی …

ادامه مطلب